Ons team 

Schooljaar 2023-2024

Het profiel van de school wordt met zorg en aandacht uitgedragen door een team van professionele en gemotiveerde leerkrachten. Wij zijn een school waarin leerkrachten zich voortduren ontwikkelen, elkaar ondersteunen en elkaar open en eerlijk feedback geven. Jaarlijks worden er meerdere studiedagen verzorgd voor en door het team. Naast onze groepsleerkrachten hebben wij een vakdocent voor HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs), voor gym en voor muziek. 

Directie
De directeur van de school is Martha van Alphen (aanwezig maandag, dinsdag, woensdagmorgen, en vrijdag).
 
Groepsverdeling

Groep 1/2 a

juf Sandra
juf Suus

maandag, dinsdag, woensdag om de week
woensdag om de week,donderdag,vrijdag

Groep 1/2b

juf Cecile
juf Marlou

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
donderdag

Groep 3

juf Marlou
juf Tine

maandag, dinsdag, woensdag om de week
woensdag om de week, donderdag en vrijdag

Groep 4

juf Linde
juf Martha

 

maandag t/m vrijdag, vrijdag Groeilab
vrijdag ochtend

 

Groep 5

juf Ilse
juf Karin

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag

Groep 6


Groep 7

meester Bart
juf Ellen

juf Karin
juf Monique

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag

maandag, dinsdag
woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 8

juf Pauline
 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
 

Ondersteuning

 

 

Intern begeleider

juf Ellen

dinsdag, donderdag

Onderwijsassistenten

juf Linda
juf Wendy

 

Vakdocenten

juf Ibeline - HVO
juf Zoya - muziek

meester Mark

dinsdag en donderdag
maandag

donderdag en vrijdag

Administratief medewerkster

juf Elly

donderdagochtend

Conciërge

meester Martien

dinsdag