Privacyverklaring

Een uitgebreide privacy verklaring van ons bestuur en de school vindt u hier.