Ouders

Wij vinden contact met u als ouders van groot en wezenlijk belang. Uw kinderen brengen immers een groot deel van de dag bij ons door!

Nieuws
Wij willen ouders goed op de hoogte te houden van wat er in ons onderwijs in het algemeen speelt. Dat kan zijn op het gebied van de organisatie, sport, informatieavonden, festiviteiten, enz. Gemiddeld eens per maand verschijnt de nieuwsbrief (per e-mail), waarin wetenswaardigheden van het moment staan. Op de website is altijd het laatste nieuws te vinden, waardoor u niets hoeft te missen.

Schoolgids en -plan
Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids.

Eens in de 4 jaar wordt een schoolplan opgesteld, waarin het beleid voor de komende 4 jaar wordt beschreven. Een exemplaar is op school in te kijken. Vraagt u er gerust eens naar!

Ook binnen ons onderwijs krijgen we dagelijks steun van ouders, zoals:

* de schoolbibliotheek
* begeleiding bij schoolzwemmen
* hulp bij ontwikkelingsmaterialen bij de kleuters
* versieren van de school bij feestelijke activiteiten
* vervoer bij excusrsies
* hulp bij het lezen

Verlof
Het kan wel eens voorkomen dat u voor uw kind(eren) een dagje vrij moet vragen.
Bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis.Dit noemen wij een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Er zijn wel richtlijnen aan een dergelijke aanvraag verbonden waar de directeur zich streng aan houdt.
In veel gevallen heeft de directeur contact over de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen.

MR en OR
Natuurlijk zijn aan de school ook een ouderraad en medezeggenschapsraad verbonden. Hun werkzaamheden vindt u op deze site onder hun eigen "button" in het hoofdmenu.


Aanmelden van nieuwe leerlingen
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak maken met de directie, Léon Bolweg. Te bereiken op 072-5091460 en info@teundejager.nl 
Hierbij de link naar het aanmeldingsformulier.