Ouders

Wij vinden contact met u als ouders van groot en wezenlijk belang. Uw kinderen brengen immers een groot deel van de dag bij ons door!

Nieuws
Wij willen ouders goed op de hoogte te houden van wat er in ons onderwijs in het algemeen speelt. Dat kan zijn op het gebied van de organisatie, sport, informatieavonden, festiviteiten, enz. Gemiddeld eens per maand verschijnt de nieuwsbrief (per e-mail), waarin wetenswaardigheden van het moment staan. Aan het einde van de week krijgt u per groep het weeknieuws met nieuws uit de groep, huiswerk en doelen.

Schoolgids en -plan
Uitgebreide informatie vindt u op de website scholenopdekaart. Hier vindt u ook ons actuele schoolplan dat eens in de vier jaar wordt opgesteld. 

Binnen ons onderwijs krijgen we dagelijks steun van ouders, zoals:

* versieren van de school bij feestelijke activiteiten
* vervoer bij excusrsies
* hulp bij het lezen

Verlof
Het kan wel eens voorkomen dat u voor uw kind(eren) een dagje vrij moet vragen.
Bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis.Dit noemen wij een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Het aanvraagformulier kunt u bij de directeur opvragen.

Er zijn wel richtlijnen aan een dergelijke aanvraag verbonden waar de directeur zich streng aan houdt.
In een aantal gevallen heeft de directeur contact over de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen.

 

MR en OR
Voor het welzijn van uw kinderen vinden wij het uitermate belangrijk dat ouders optimaal betrokken zijn bij het schoolgebeuren. Zowel bij inhoudelijke als praktische zaken zullen wij daarom regelmatig met u van gedachten wisselen en een beroep op u doen. De MR (Medezeggenschapsraad) en de OR (Ouderraad) vormen het aanspreekpunt voor alle ouders. Elke groep heeft een klassenouder, die verschillende zaken coördineert met de ouders van de betreffende groep. Op Teun de Jager zijn een aantal ouderwerkgroepen actief: een luizencontrole groep, een vieringengroep, een schooltuingroep.


Aanmelden van nieuwe leerlingen
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur Martha van Alphen, te bereiken op 072-5091460 en info@teundejager.nl 

Klachtenregeling ISOB
/syndeo_data/media/klachtenregeling_ISOB_v2022.pdf