Het Ondersteuningsteam

 

Ons vaste ondersteuningsteam bestaat uit: de interne begeleider juf Ellen, de groepsleerkracht en de directeur. Zij hebben regelmatig overleg en drie keer per jaar is er een leerlingbespreking. In speciale situaties kan de hulp van de schoolarts, psycholoog, orthopedagoog of logopediste ingeroepen worden. Het ondersteuningsteam geeft adviezen en verdeelt de taken, nadat er door een leerkracht een probleem is gesignaleerd. Indien uw kind op enigerlei wijze extra hulp of steun nodig heeft, gebeurt dat altijd in overleg en met toestemming van u.

Wilt u zelf een vraag aan de intern begeleider stellen? Dat kan door een email te sturen naar ellen.groeneveld@isobscholen.nl