Hoofdluis
 

Zo nu en dan komt bij kinderen hoofdluis voor. In principe kan ieder kind en iedere volwassene hoofdluis krijgen. Iets waar niemand zich voor hoeft te schamen. Het is echter wel van belang hoofdluis direct en goed te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst dat de school regels vaststelt en afspraken maakt met het team en de ouders.

Lees ons hoofdluisprotocol door op onderstaande hoofdluis te klikken.
 
Klik op de hoodluis voor ons protocol