Over onze school 

Missie obs Teun de Jager

Obs Teun de Jager staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de school is het uitgangspunt. Vanuit de Teun de Jager bieden wij een veilige leeromgeving voor ieder kind, op basis van vertrouwen, respect en geborgenheid. Het gebouw, maar ook de directe omgeving vormen een uitdagende leeromgeving voor iedere leerling om zich veelzijdig te ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Respect en aandacht voor verschillen tussen leerlingen, ouders en medewerkers staan centraal. Competente en gemotiveerde medewerkers zetten zich in voor optimale resultaten voor iedere leerling. Dit doen ze door samen te werken met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met elkaar.
 

Visie obs Teun de Jager

 “Ieder kind is anders” vormt het uitgangspunt van ons pedagogisch klimaat.
 
De school
Wij zien de school als een kleine samenleving, waarin we leren van elkaar en tot ontwikkeling komen.
Wij stimuleren interactie en samenwerking tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Samenwerken speelt een wezenlijke rol op Teun de Jager.
Door met thema’s en projecten te werken halen we echte elementen uit de schoolomgeving binnen ons onderwijs en creëren we de mogelijkheid om ontdekkend te leren en te leren door middel van spel.
Teun de Jagerschool streeft ernaar om het beste uit eenieder te halen (dit geldt voor zowel kinderen als voor de leerkrachten). Wij willen de kinderen de bagage meegeven die zij nodig hebben om goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs te gaan.
 
Leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van de kinderen volgen wij systematisch door een gecombineerd systeem van methodegebonden, landelijk genormeerde toetsen en observaties.
Leerkrachten zijn door ons volgsysteem en hun observaties op de hoogte van de behoeften van kinderen en van de verschillen tussen de kinderen.
Door het bieden van uitdagende leerstof en afwisselende activiteiten spelen wij in op de verschillende behoeften van kinderen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied. Ieder kind wordt zo gestimuleerd zich verder te ontwikkelen.
 
De groep
Door met regelmaat groepsdoorbroken te werken, stimuleren wij de zorg voor elkaar. Een aantal elementen staat daarbij centraal: vertrouwen, geborgenheid, liefdevolle benadering, veiligheid en respect.
 
De omgeving
Het bijzondere gebouw en de directe omgeving spelen een grote rol in ons onderwijs. Het gebouw met de ruime aula, bibliotheek en speelzaal biedt ruimte voor veel verschillende werkvormen en activiteiten.
De school staat in een ruim opgezet gebied. Sportvelden, molen, ijsbaan, bos en duinen met bezoekerscentrum liggen op loopafstand. Dit is een uitdagende leeromgeving die we gebruiken als startpunt en uitgangspunt om de wereld te ontdekken.
Het team
Het team van de Teun de Jagerschool is op de hoogte van vernieuwingen in het onderwijs en zet moderne onderwijsmiddelen in.
De teamleden scholen zich voordurend, om een hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden.
Teun de Jagerschool houdt demografische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.