Overblijf

De overblijf wordt in samenspraak met de school gecoördineerd door ouders.

We werken met een online administratiesysteem: www.overblijvenmetedith.nl. U kunt zich via deze site inloggen, registreren en uw kind aanmelden voor de overblijf. De kosten bedragen 2,10 euro per kind per dag. Aanmelden voor de overblijf op de dag van aanmelden kan tot 10.00uur. Is uw kind ziek of gaat het toch met bijv. opa/oma mee dan kunt u tot 10.00uur de aanmelding van die dag annuleren. 
Hier vindt u een handleiding voor het systeem. In deze link treft u aanvullende informatie over de overblijf.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fanny Stoop-Zuidwijk (coördinator) via de directie van de school (info.teundejager@isobscholen.nl).

 

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang en meer bij Forte Kinderopvang
                  

Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw kind zich helemaal thuis. Maar van Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke aanbod van activiteiten, toegespitst op de leeftijd en belangstelling van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken. Spelen en ontspannen gaan daarbij hand in hand. Daarom is er altijd iets leuks te doen bij een Forte BSO! Kijk voor een overzicht van alle activiteiten en workshops op www.fortebso.nl. Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om vrij te spelen of om gewoon lekker een boekje te lezen.
 
Praktisch
Bij Forte Kinderopvang kunt u terecht voor:

 • Voorschoolse opvang.
 • Naschoolse opvang inclusief 12 weken schoolvakantie.
 • Naschoolse opvang exclusief 12 weken schoolvakantie.
 • Alleen opvang tijdens vakanties (tijdens 6, 9 of 12 weken vakantie).
 • Opvang op hele of halve dagen opvang tijdens vakanties.
 • Flexibele opvang bij onregelmatige werkdagen of een wisselende behoefte in opvangdagen.
 • Extra opvang is altijd mogelijk: vanaf een dagdeel, ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen.
 • Een zeer flexibel ruilbeleid: een vaste opvangdag (ook als deze valt op een erkende landelijke feestdag) mag binnen een periode van vier weken vóór of na de ruildag worden geruild.
 • Het vervoer van en naar school (indien van toepassing).
 • De mogelijkheid bij enkele vestigingen om tegen een kleine vergoeding een warme maaltijd voor uw kind af te nemen.
 
Samenwerking basisschool en Forte Kinderopvang
Forte Kinderopvang is een ervaren en enthousiaste vormgever van Brede Scholen en het Integraal Kindcentrum. De Teun de Jager en de Forte BSO werken daarom intensief samen. Zo zorgen we tijdens de schoolperiode samen voor een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. De kinderen profiteren hierdoor van een samenwerking op maat.
 
 • Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn van elkaars werkwijze op de hoogte.
 • De school en Forte Kinderopvang hebben gedurende de dag contact over uw kind.
 • Praktische zaken worden op elkaar afgestemd (zoals thema’s, opvangtijden etc).
 • Forte en de Teun de Jager zorgen samen voor een eenduidig pedagogisch klimaat.

 
Kom kijken en kennismaken! Bekijk de Forte BSO van uw school, de activiteiten, de openingstijden en alle opvangmogelijkheden op www.fortekinderopvang.nl, mail naar info@fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058.